Szkoła Podstawowa

Zapraszamy do

Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej Samuel

Szanowni Państwo

Zadaniem Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej Samuel jest wspieranie rodziców w procesie edukacji i kształtowaniu charakteru dzieci. Chcemy, aby nasi uczniowie wiedzieli kim są, co posiadają i do czego zostali powołani. Jest to naszą odpowiedzialnością, nas jako rodziców i szkoły. Chcemy pomóc uczniom odkryć swoją tożsamość, nadać kierunek, uwrażliwić na potrzeby innych ludzi. Charakter w dużej mierze determinują ludzie, którymi się otaczamy. Dlatego w naszej szkole kierujemy się chrześcijańskimi wartości, tworząc środowisko i atmosferę, które prowadzą do przemiany charakteru. Zależy nam na dobrej edukacji, inspirujemy i motywujemy uczniów do systematycznego rozwoju i odpowiedzialności za codzienne wybory.

Wierzymy, że jeśli za młodu wychowamy i przygotujemy dzieci odpowiednio do drogi, którą mają iść, to nie zejdą z niej nawet w starości. Jesteśmy przekonani, że nie jest to jednorazowe działanie, ale długotrwały proces i ogromna praca wielu ludzi, na którą chcemy przeznaczyć czas oraz zaangażowanie. Dzisiejsi uczniowie to przyszli rodzice, nauczyciele, liderzy, przywódcy i szefowie firm. Od tego, jak nauczymy dziś szanować i kochać ludzi, zależeć będzie atmosfera przyszłych rodzin, kościołów oraz miejsc pracy.

Chcemy, aby nasi uczniowie słyszeli głos Boga, byli Jemu posłuszni i wywierali wpływ na narody. Wiemy, że współpraca z rodzicami jest jednym z najważniejszych elementów realizacji naszej wizji.

Zapraszam wszystkich, którym bliskie są wartości chrześcijańskie do zapoznania się z ofertą Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej Samuel.

z wyrazami szacunku,

Piotr Dudek

Dyrektor Szkoły

Tablica ogłoszeń