Szkoła Podstawowa

Zebrania i dni otwarte

08.09.2020, godz.17.30 Zebranie klasy 1-4 SP, godz. 18.00 klasy 5-8 SP

06.10.2020, godz. 17.30-19.30 Dzień otwarty

03.11.2020, godz. 17.30-19.30 Dzień otwarty

08.12.2020, godz. 17.30-19.30 Dzień otwarty

12.01.2021, godz.17.30 Zebranie klasy 1-4 SP, godz. 18.00 klasy 5-8 SP

09.02.2021, godz. 17.30-19.30 Dzień otwarty

02.03.2021, godz.17.30 Zebranie klasy 1-4 SP, godz. 18.00 klasy 5-8 SP

13.04.2021, godz. 17.30-19.30 Dzień otwarty

11.05.2021, godz. 17.30-19.30 Dzień otwarty

15.06.2021, godz.17.30 Zebranie klasy 1-4 SP, godz. 18.00 klasy 5-8 SP

Tablica ogłoszeń