Szkoła Podstawowa

Zebrania i dni otwarte

10.09.2019, godz.17.30 Zebranie w klasach, godz. 18.30 Zebranie ogólne

15.10.2019, godz. 17.30-19.30 Dzień otwarty

05.11.2019, godz. 17.30-19.30 Dzień otwarty

03.12.2019, godz. 17.30-19.30 Dzień otwarty

21.01.2020, godz.17.30 Zebranie klasy 1-4 SP, godz. 18.00 klasy 5-8 SP

04.02.2020, godz. 17.30-19.30 Dzień otwarty

03.03.2020, godz. 17.30-19.30 Dzień otwarty

31.03.2020, godz.17.30 Zebranie klasy 1-4 SP, godz. 18.00 klasy 5-8 SP

05.05.2020, godz. 17.30-19.30 Dzień otwarty

16.06.2020, godz.17.30 Zebranie klasy 1-4 SP, godz. 18.00 klasy 5-8 SP

Tablica ogłoszeń