Szkoła bez przemocy

Ta zaleta „Samuela” jest wymieniana przez naszych uczniów na pierwszym miejscu! Rodzice wymieniają ją zaraz po chrześcijańskim charakterze szkoły.

Jak nam się to udaje?

  • korzystamy z rad zawartych w Biblii, przede wszystkim ze Złotej Zasady (Mt 7:12),
  • łączymy miłość z umiejętną dyscypliną, zapobiegając problemom zanim się pojawią,
  • współpracujemy z rodzicami, aby wychowanie w domu i szkole było spójne,
  • mamy kameralne klasy, dzięki czemu nikt nie jest anonimowy.

 


Uczestniczymy w projekcie „Szkoła bez przemocy”
http://www.szkolabezprzemocy.pl/

Jedno miejsce, cztery placówki

Umiejscowienie przedszkola, szkoły podstawowej i liceum, a na dodatek szkoły muzycznej powoduje czasem organizacyjne problemy.

Jest to jednak wielka wartość „Samuela”:

  • dzieci z zerówki mają zapewnione łagodne, naturalne przejście do klasy I,
  • uczniowie klasy VIII mają możliwość kontynuowania nauki w znanym środowisku,
  • rodzice zainteresowani edukacją muzyczną swoich dzieci nie muszą ich wozić na zajęcia,
  • starsi uczą się troski o młodszych i bycia dla nich wzorem.

Specjalne potrzeby edukacyjne

„Samuel” jest otwarty na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nie jest jednak placówką integracyjną; zamiast tego stosuje tzw. edukację włączającą. Przyjmowanie dzieci z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej było u nas praktykowane od zawsze i nigdy nie powodowało zmiany poziomu nauczania.

Dysleksja rozwojowa, zespół Aspergera czy mutyzm selektywny wymagają odpowiedniego podejścia, aby uczeń mimo ograniczeń mógł osiągać szkolne sukcesy. Dysponując wykwalifikowaną kadrą (m.in. specjalistami z zakresu pedagogiki specjalnej) możemy zapewnić odpowiednią pomoc.

Równocześnie – wspieramy uczniów zdolnych. Są w naszej placówce uczniowie mający indywidualny tok nauki oraz laureaci konkursów przedmiotowych. Wysokie wyniki z testów zewnętrznych (egzamin ósmoklasisty i egzamin gimnazjalny) potwierdzają wysoki poziom szkół „Samuel”.

Międzywyznaniowy i międzykulturowy charakter

„Samuel” od samego początku jest projektem chrześcijańskim łączącym różne denominacje. W gronie pedagogicznym są baptyści, ewangelicy, katolicy, zielonoświątkowcy i przedstawiciele innych wyznań. Taka sama różnorodność panuje wśród uczniów.

Nauka w takim środowisku jest praktyczną lekcją tolerancji. Czy nie zdarzają się na tym tle konflikty? Ależ oczywiście, ale rozwiązujemy je na bieżąco, przede wszystkim zapobiegając im. Kontaktując się z rówieśnikiem, który chodzi do innego kościoła, albo nawet mówi w domu innym językiem, uczeń buduje własną tożsamość i uczy się współpracy.