Szkoła Podstawowa

Szanowni Państwo,

sukces w dużej mierze uzależniony jest od zdobytej wiedzy i kompetencji miękkich, umiejętności pracy w zespole, kreatywności, podejmowania inicjatywy i odpowiedzialności. Kompetencje i postawy kształtujemy przede wszystkim w codziennym życiu, przez powtarzanie czynności i utrwalanie pozytywnych nawyków.

Jestem przekonany, że powierzanie obowiązków w szkole i w domu uczy dzieci samodzielności, poczucia odpowiedzialności, empatii i szacunku do innych. Mając konkretne zadania do wykonania dziecko uczy się porządkować i organizować swój czas. Wypełnianie obowiązków uczy pracy w zespole, myślenia o innych, a poczucie odpowiedzialności kształtuje w nas dobre nawyki.

W roku szkolnym 2021/2022 w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej Samuel pragniemy kształtować postawę odpowiedzialności. Temat jest podporządkowany misji szkoły oraz wspólnemu celowi, jakim jest wszechstronne kształcenie i rozwój dziecka, aby żyjąc w zgodzie ze Słowem Bożym brało odpowiedzialność za siebie i pozytywnie wpływało na innych.

Uczeń odpowiedzialny jest godny zaufania i dotrzymuje obietnic, jest świadomy swoich zobowiązań, swoją postawą okazuje szacunek i pozytywnie wpływa na innych, liczy się z ich potrzebami i uczuciami. Cecha odpowiedzialności kształtowana jest w zadaniach wychowawczych i realizowana jest w pięciu sferach: intelektualnej, twórczej, fizycznej, społecznej oraz duchowej.

W naszej szkole kierujemy się chrześcijańskimi wartościami, pomagamy dzieciom odkryć i rozwinąć talenty, aby w wieku dojrzałym stali się odpowiedzialnymi obywatelami, wywierającymi wpływ na życie innych. Współpraca z rodzicami jest jednym z najważniejszych elementów realizacji naszej wizji.

Zapraszam wszystkich, którym bliskie są wartości chrześcijańskie do zapoznania się z ofertą Szkoły Podstawowej Samuel.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Dudek
Dyrektor Szkoły Podstawowej

Tablica ogłoszeń